Website Title
สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
THE COMMUNICATIONS AUTHORITY OF THAILAND SAVINGS CO-OPERATIVE LTD.
Website Title

 

ภาพกิจกรรมประจำปี 2560

ภาพกิจกรรมสัมมนาสมาชิกประจำปี 2560

สัมมนาสมาชิกส่วนกลาง ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ก.ค. 2560
สัมมนาสมาชิกส่วนกลาง ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.ค. 2560
สัมมนาสมาชิกส่วนกลาง ครั้งที่ 1 (เกษียณฯ) 5 ส.ค.2560
สัมมนาสมาชิกส่วนกลาง ครั้งที่ 2 (เกษียณฯ) 6 ส.ค.2560
สัมมนาสมาชิกในพื้นที่เขต 9 จ.ตรัง
  - วันที่ 26 ส.ค. 2560
  - วันที่ 27 ส.ค. 2560
สัมมนาสมาชิกในพื้นที่เขต 10 วันที่ 23 - 24 ก.ย.2560 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร
  - สมาชิกสังกัดที่ทำการ
  - สมาชิกสังกัดเกษียณอายุ
สัมมนาสมาชิกในพื้นที่เขต 7 เมื่อวันที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค.2560 ณ โรงแรมแพรวอาภาเพลส จ.ราชบุรี
  - สมาชิกสังกัดที่ทำการ
  - สมาชิกสังกัดเกษียณอายุ
สัมมนาสมาชิกในพื้นที่เขต 1 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560
   
สัมมนาสมาชิกในพื้นที่เขต 9 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560
   
สัมมนาสมาชิกในพื้นที่เขต 6 วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560
   
สัมมนาสมาชิกในพื้นที่เขต 3วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560
   
สัมมนาสมาชิกในพื้นที่เขต 5 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2560
   

กิจกรรม CSR โครงการ "หนาวนี้เพื่อน้องภาคเหนือ" วันที่ 22 ธันวาคม 2560

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แพะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

   
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก ประจำปี 2560
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5
การชงกาแฟสด
  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4
การทำเทียนหอมแฟนซี
  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3
การทำเต้าฮวยนมสด
  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5
การทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน
  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Right Reserved @ 2008, สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2104-4344 โทรสาร 0-2104-4344 ต่อ 1333

หน้าหลัก
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับเรา
คณะกรรมการ
ส่วนงาน
ภาพกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
การใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ
สถานที่ตั้ง
SITE MAP
ติดต่อเรา
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝาก  
ออมทรัพย์
1.25 %
ออมทรัพย์พิเศษ
2.50 %
ประจำ 12 เดือน
3.00 %
ประจำ 24 เดือน
3.25 %
หุ้นพูนทวี 2.50 %
ดอกเบี้ยเงินกู้  
กู้สามัญ
5.75 %
กู้พิเศษ
5.50 %
กู้ฉุกเฉิน
5.75 %