แบบฟอร์ม

มาตรการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันฯ / ดำเนินคดีผู้กู้ฯ

 

รายละเอียดการสัมมนาทำความเข้าใจกับสมาชิกที่รับภาระชำระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค้ำประกัน

    คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

  แบบฟอร์มขอให้ฟ้องดำเนินคดีผู้กู้ / ทายาทผู้กู้
 

แบบฟอร์มอื่นๆ

  คำขอมีรหัสประจำตัวระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
  แบบฟอร์มการชำระเงิน (Bill Payment)
   

แบบฟอร์มเกี่ยวกับโครงการประกันภัยผู้ค้ำฯ

  แบบฟอร์มคำขอเอาประกันภัยการประกันภัยผู้ค้ำประกัน

      - ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มแบบคุ้มครอง1 ปี บริษัท FWD      

 

 

บริษัทประกันฯ (กรณี Refinance ใหม่) เริ่มใช้ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป

   - แบบฟอร์มขอยกเลิกกรมธรรม์บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตฯ

   - แบบฟอร์มขอยกเลิกกรมธรรม์บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด

 

 

แบบฟอร์มโครงการประกันภัยผู้ค้ำฯ (เงินกู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต)

     - บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

 

แบบฟอร์มยกเลิกโครงการประกันภัยผู้ค้ำฯ (เงินกู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต)

   - บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) และ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด

เอกสารเกี่ยวกับกรมธรรม์โครงการประกันภัยผู้ค้ำฯ

 

บันทึกข้อตกลงโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกันประเภทเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา (บ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตฯ)

กรมธรรม์ประกันภัยผู้ค้ำประกันฯ (บ.เอเชียประกันภัย)

 

   

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  • ฝากออมทรัพย์ 1.25%
  • ออมทรัพย์พิเศษ 2.00%
  • ปันผลทวีคูณ 2.50%
  • ประจำ12เดือน 2.00%
  • ประจำ24เดือน 2.25%
  • มีผล8เม.ย.63เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

มีผล1พ.ค.63เป็นต้นไป

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


Update สถานะการณ์

 


บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf